CHÍNH SÁCH COOKIE

COOKIE LÀ GÌ?

Nhiều người thắc mắc khi người dùng click vào link giới thiệu sản phẩm và mua hàng thì làm sao để biết được user đó do mình giới thiệu? Có khi nào phía Advertiser gian lận không ghi tên User vào danh sách các Users do mình giới thiệu hay không? Khi người dùng click vào link nhưng không mua, sau một thời gian họ mua thì làm sao biết đó là User do mình giới thiệu? Để giải đáp những thắc mắc này thì trong bài này mình sẽ giải thích cho các bạn thông qua khái niệm về Cookie.

Nếu bạn là một lâp trình viên bên mảng lập trình web thì rất quen thuộc với từ khóa Cookie, nhưng nếu bạn không chuyên về lập trình thì sẽ hơi khó hiểu về từ khóa này đấy. Ở đây mình sẽ giải thích ý nghĩ Cookie cho những bạn không chuyên về lập trình.

Cookie có thể hiểu nôm na là một nơi lưu trữ của trình duyệt web, nó sẽ lưu các thông tin tạm thời do website đang truy cập quy định. Đặc điểm chính của Cookie là nó phân biệt theo domain, theo browser và có thời gian sống, nghĩa là bạn có thể thiết lập thời gian sống cho Cookie 1 ngày, 2 ngày … 30 ngày, … các  Advertisers sẽ dựa vào cơ chế lưu cookie này để nhận biết được User do Publisher nào giới thiệu.

Ưu điểm Cookie khi tham gia chương trình tiếp thị liên kết tại Gymme

  • Cookie mở rộng: 30 ngày
  • Cookie ưu tiên: 2 tiếng

Lưu ý: Cookie có thể bị xoá – Mỗi trình duyệt cho phép người dùng xóa history như Cache, Cookie nên trường hợp chưa hết hạn cookie mà User sử dụng chức năng xóa history thì tức là cookie của user đó cũng bị mất, lúc này hoa hồng sẽ không được tính trừ khi user click lại vào link affiliate đã click trước đó.

NHƯ THẾ NÀO LÀ LƯU COOKIE 30 NGÀY?

Cookie 30 ngày nghĩa là thời gian sống của cookie sẽ là 30 ngày.
VD: user click vào link affiliate và xem sản phẩm trên website. Tuy nhiên user không mua ngay mà để qua ngày khác (trong vòng 30 ngày kể từ ngày xem sản phẩm qua link affiliate) mới đặt hàng thì publisher (người chơi affiliate) vẫn được tính hoa hồng.

COOKIE MỞ RỘNG LÀ GÌ?

Cookie mở rộng là cookie được lưu trên trình duyệt trong một khoảng thời gian để giúp ghi nhận đơn hàng cho publisher nếu user không đặt hàng ngay sau khi click vào link affiliate mà tắt trình duyệt hoặc tắt máy và lúc khác quay lại website (không cần phải vào bằng link affiliate) và đặt hàng thì hệ thống vẫn nhớ khách này do publisher nào giới thiệu.

COOKIE ƯU TIÊN LÀ GÌ?

Cookie ưu tiên là cookie giúp cho publisher trước đó được ưu tiên ghi nhận đơn hàng trong một khoảng thời gian so với publisher sau.

VD: Sau khi khách click vào link affiliate của bạn để xem sản phẩm nhưng chưa đặt hàng và trong thời gian cookie ưu tiên hoạt động khách lại click vào link affiliate của một publisher khác để đặt hàng thì hoa hồng vẫn được tính cho bạn.

Gymme Affiliate Cookie

Chính sách Cookie chương trình Gymme Affiliate