CHÍNH SÁCH LẤY SỈ

Đơn hàng đầu tiên:

  • Mỗi mẫu ít nhất 2 size
  • Mỗi size ít nhất 3 màu
  • Tổng hoá đơn trên 3 triệu (giá sỉ) hoặc 30 món

Các đơn hàng sau (châm hàng):

  • Châm hàng thêm với hoá đơn từ 1,5 triệu trở lên
  • 2 đơn hàng cách nhau không quá 02 tháng

CHÍNH SÁCH GIÁ ĐẶC BIỆT:

  • Giảm thêm 1%: cho đơn hàng sỉ trên 8 triệu
  • Giảm thêm 2%: cho đơn hàng sỉ trên 15 triệu
  • Giảm thêm 2,5%: cho đơn hàng sỉ trên 25 triệu

Liên hệ Hotline 0888.823272 để được tư vấn và chọn mẫu