CHÍNH SÁCH THANH TOÁN & HOA HỒNG

  • Số tiền tối thiểu khi rút: 200.000 vnd. Nếu số tiền hoa hồng của bạn chưa đủ đến giá trị tối thiểu thì sẽ được cộng dồn vào tháng tiếp theo cho đến khi đủ số tiền tối thiểu.
  • Sau khi yêu cầu rút tiền, chúng tôi sẽ tiến hành thanh toán và chuyển khoản cho bạn vào ngày 15 hoặc 30 của tháng
  • Với số tiền >= 500.000 vnd, hệ thống sẽ tự động chuyển khoản cho bạn vào ngày 15 hoặc 30 của tháng

Phương thức thanh toán

Chúng tôi sẽ chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng cho bạn sau khi nhận được yêu cầu rút tiền. Vì vậy bạn cần có tài khoản ngân hàng khi tham gia chương trình cộng tác viên tiếp thị liên kết với Gymme.

Hoa hồng được tính như thế nào?

Với mỗi đơn hàng thành công bạn sẽ được tính hoa hồng dựa theo tổng giá trị hàng hoá trong đơn hàng (Không bao gồm tiền ship)

  • Quần áo: 15%
  • Các sản phẩm khác: 5%

Như thế nào là đơn hàng thành công?

Sau thời gian 7 ngày (nếu trong 7 ngày mà khách trả hàng thì xem như đơn hàng không thành công) kể từ lúc giao hàng và thu tiền thành công từ khách hàng. Số tiền hoa hồng sẽ được ghi nhận vào tài khoản của bạn.