CHUỖI BÍ KÍP TẬP LUYỆN “NHẬT KÝ 5×52” DÀNH CHO NỮ TẬP TẠI NHÀ

Công thức 5×52:
🧡5 ngày/tuần
🧡5 nhóm cơ: MÔNG, ĐÙI, BỤNG, NGỰC, TAY
🧡52 tuần (1 năm tròn)
Công thức tìm ra phiên bản đẹp nhất của chính mình!!!

XEM HƯỚNG DẪN CÁC BÀI TẬP

Bộ sưu tập Gymme 5x52 DiaryBộ sưu tập Gymme 5x52 Diary

Gymme 5x52 Diary