• Sau khi xác nhận đơn hàng, các sản phẩm trong đơn hàng của bạn sẽ được đóng gói cẩn thận và chuyển giao cho đơn vị vận chuyển để đưa đến tận tay của bạn
  • Biểu phí và thời gian vận chuyển được áp dụng theo chính sách vận chuyển của đơn vị Giao Hàng Tiết Kiệm