6 bước rửa tay
Xem Thêm
kiến thức, sức khỏe

Hãy cùng chung tay phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới – ” Bảo vệ chính chúng ta “

Khuyến cáo: Trước tình hình này, Bộ Y tế xây dựng khuyến cáo phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình hình mới. THỰC HIỆN ĐẦY ĐỦ CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19 TRONG...

Xem thêm